✓ Voor 23.45 uur besteld, morgen in huis   ✓ Gratis verzending vanaf €15

98% beveelt Notebookcaddy aan

Cookies

Bij het bezoeken van onze website kan Notebookcaddy.nl informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Notebookcaddy.nl verstrekt en Notebookcaddy.nl verzamelt, zal Notebookcaddy.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Notebookcaddy.nl mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

De informatie die Notebookcaddy.nl verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is Notebookcaddy.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Notebookcaddy.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Notebookcaddy.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Notebookcaddy.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat Notebookcaddy.nl de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Notebookcaddy.nl behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.